نمایش یک نتیجه

صندلی آموزشی پریما

Code: TP370

شنیدن اسم صندلی‌های آموزشی افراد را یاد خاطرات شیرین درس و مدرسه می‌اندازد. تصور مدرسه‌ای که صندلی نداشته باشد سخت است و نمی‌توان آن را به عنوان مدرسه شناخت به همین دلیل صندلی‌ها از اقلام ضروری می‌باشند. صندلی‌های دانش‌آموزی نباید آن قدر نرم و راحت باشند که موجب خواب آلودگی دانش‌آموز شوند و نه آن قدر ناراحت‌کننده باشند که استفاده از آن‌ها، حضور در کلاس را برای شما سخت کند. صندلی‌های دانش‌آموزی باید کاملا بر اساس استاندارد‌های روز و جهانی طراحی شده باشند.